คุณรู้หรือไม่ว่า “เว้นวรรค” ด้วยการกด Spacebar บนคีย์บอร์ด หรือการกด Ctrl + Shift + Spacebar มีผลแตกต่างกัน โดยปกติที่เราทราบกันคือ ถ้ากด Space bar ในโค้ด HTML จะสร้างช่องว่างให้ ” ” แต่ถ้าเรากด Ctrl + Shift + Spacebar จะสร้างโค้ดให้ “ ”
แต่คุณรู้หรือป่าวว่าถึงแม้ว่าผลลัพธ์ในการแสดงจะเหมือนๆ กัน แต่ทำงานแตกต่างกันนะ
ยกตัวอย่างผมจะพิมพ์คำว่า “Responsive Web Design” มาดูตัวอย่างกันดีกว่า
ในโค้ด HTML ผมพิมพ์แบบนี้

<h1>Responsive Web Design</h1>
ผลลัพธ์ที่ได้คือ


<h1>Responsive Web Design</h1>
ผลลัพธ์ที่ได้คือ


งงกันหรือเปล่าครับว่าทำไม?คำตอบคือถ้าเราใช้เว้นวรรคธรรมดาๆ Browser มันจะมองเห็นว่าเป็นคนละคำ เมื่อมีการ Warp Text มันจะตัดออกจากกัน
ถ้าเราใช้ “&nbs;” แทน Browser จะมองเห็นเป็นคำเดียวกัน ทำให้เวลาตัดคำแล้วจะตัดทั้งหมดลงมานั่นเอง