ผมเชื่อว่า Web Designer หรือ Web Developer หลายๆ คนต้องเคยปรับแต่ง แก้ไข หรือเคยเขียน CSS กันมาแล้ว และหลายๆ คนก็คงงงกับการเรียกใช้ Property ผมจะขอทบทวน CSS เบื้องต้นให้ท่านได้อ่านทำความเข้าใจง่ายๆ ก่อนนะครับ

Cascading Style Sheet หรือที่เราเรียกย่อๆ กันว่า CSS คือ ภาษาหรือชุดคำสั่งในการจัดการหน้า HTML เพื่อให้การแสดงผลถูกต้อง เช่นการกำหนดสีพื้นหลัง สีอักษร จัดโครงสร้างหน้า HTML เป็นต้น Continue reading