คุณรู้หรือไม่ว่า “เว้นวรรค” ด้วยการกด Spacebar บนคีย์บอร์ด หรือการกด Ctrl + Shift + Spacebar มีผลแตกต่างกัน โดยปกติที่เราทราบกันคือ ถ้ากด Space bar ในโค้ด HTML จะสร้างช่องว่างให้ ” ” แต่ถ้าเรากด Ctrl + Shift + Spacebar จะสร้างโค้ดให้ “ ”
แต่คุณรู้หรือป่าวว่าถึงแม้ว่าผลลัพธ์ในการแสดงจะเหมือนๆ กัน แต่ทำงานแตกต่างกันนะ
ยกตัวอย่างผมจะพิมพ์คำว่า “Responsive Web Design” มาดูตัวอย่างกันดีกว่า Continue reading